Istnieją cztery główne grupy krwi: A, B, AB, O. Grupę krwi określają geny odziedziczone po rodzicach. Czym jest krew? Ludzki organizm ma od 4 do 6 litrów krwi. Krew tworzą białe krwinki, czerwone krwinki oraz plazma. Plazma składa się w 90 procentach z wody połączonej z proteinami, hormonami oraz produktami przemiany. Krew tworzy 60 procent plazmy i 40 procent komórek krwi. Każdy składnik ma rolę do odegrania: czerwone krwinki przenoszą tlen w ciele człowieka, białe krwinki odpowiadają za system odpornościowy, a plazma odpowiada za proces krzepnięcia krwi.
Grupa krwi jest zestawem antygenów. Znane są różne układy grup krwi, najbardziej popularny jest AB oraz czynnik RH. AB oznacza obecność albo też brak antygenu A i B. Można wyróżnić np. grupę AB-, czyli we krwi obecny jest antygen A oraz B, nie ma antygenu D, a krew należy do grupy Rh-.

Podstawowymi grupami krwi są:

 • grupa O – brak antygenu na krwinkach
 • grupa A – posiada na krwinkach antygen A
 • grupa B – posiada na krwinkach antygen B
 • grupa AB – posiada na krwinkach zarówno antygen A i B

Prawie 48 procent Polaków ma grupę krwi 0. Grupa krwi jest ważna podczas transfuzji. Podanie niewłaściwej grupy krwi osobie po operacji lub wypadku może doprowadzić do jej śmierci.

System RH przypisuje osoby do jednej z ośmiu grup krwi:

 • A+
 • A-
 • B+
 • B-
 • O+
 • O-
 • AB+
 • AB-

Około 85% Polaków posiada RhD plus, a 36% ma 0+. Każdy człowiek powinien znać własną grupę krwi i podać ją w razie potrzeby osobom, które będą ratowały jego życie.
Kobiety w ciąży zawsze mają wykonywane badania krwi. Może być tak, że matka ma negatywne RhD, ojciec ma pozytywne, zachodzi niezgodność, co może mieć poważne skutki dla zdrowia dziecka.
Prawie każdy dorosły człowiek może być honorowym dawcą krwi, jednak tylko 4% osób to czyni. Kto może oddać krew? Osoba zdrowa, w wieku od 18 do 65 lat, ważąca przynajmniej 50 kilogramów. Warto być dawcą, ponieważ można w ten sposób pomóc innym i być użytecznym dla społeczeństwa.