Lokaty bankowe to nic innego, jak suma pieniędzy, którą klient na podstawie umowy przekazuje w depozyt dla wybranego przez siebie banku. Czyli jest to pożyczka klienta dla banku, w zamian za umowne odsetki, określone w zawartej umowie pomiędzy klientem (pożyczkodawcą) a bankiem (pożyczkobiorcą).

Charakterystyka lokaty i jej rodzaje

Na rynku istnieję wiele różnych rodzajów lokat. Każdy bank ma w swojej ofercie szereg produktów w postaci lokat bankowych, spośród których klient może odnaleźć ofertę, która będzie spełniała jego oczekiwania pod względem korzyści finansowych to znaczy odpowiedniej wysokości odsetek. Lokaty bankowe można dobrać także pod względem innych czynników takich jak na przykład czas trwania lokaty lub możliwość wykorzystywania środków zawartych na lokacie bądź ich uzupełniania w trakcie trwania lokaty.

Możemy wyróżnić dwa główne rodzaje lokat są to:

Lokaty terminowe – czyli pieniądze, które nie finansują bieżącego funkcjonowania klienta a co za tym idzie nie można takiej lokaty wycofać bez konsekwencji utraty korzyści finansowych, to jest utraty odsetek. Założenie takiej lokaty terminowej wiąże się z większym zyskiem wynikającym z oprocentowania , które jest na wyższym poziomie. Banki płacą więcej za środki finansowe powierzone im na dłuższy czas, ponieważ mogą bardziej efektywnie wykorzystać je na inwestycje długoterminowe. Banki wykorzystują te środki finansowe na między innymi inwestowanie na giełdzie, kupując obligacje; ale również wykorzystują je na udzielanie pożyczek i kredytów dla innych klientów banku.

Lokaty a vista – są to środki pieniężne przechowywane na bieżących kontach i rachunkach bankowych. W przypadku lokat a vista jest możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie, czyli klient banku może korzystać w dowolnej chwili ze zgromadzonych środków na rachunku bez utraty korzyści w postaci oprocentowania od pozostawionych na rachunku środków pieniężnych. Klient również w dowolnym momencie może uzupełniać środki na lokacie a vista i być pewnym że od wpłaconych środków również zostaną naliczone odsetki. Niestety tego typu lokaty ze względu na swój specyficzny charakter są oprocentowane na bardzo niskim poziomie.

Znaczenie lokat bankowych w gospodarce

Brak lokat spowodowałby, że banki nie mogłyby prowadzić działalności kredytowej, w takim wymiarze jaki funkcjonuje obecnie, ponieważ spowodowałoby to znaczne zwiększenie oprocentowania wszystkich kredytów co bardzo negatywnie wpłynęłoby na funkcjonowanie całej gospodarki państwa.

Bezpieczeństwo lokat

Dla zabezpieczenia interesu klientów zakładających lokaty zarówno terminowe jak i a vista objęte są one gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to iż w przypadku utraty płynności banku bądź jego upadłości Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnienia klientom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

W dobie nieustającej pogoni za pieniądzem, niepewnej sytuacji na rynku pracy, Polacy coraz częściej starają się zabezpieczyć przyszłość swoją i najbliższych. Poszukiwania różnych form oszczędności powodują ożywione reakcje banków. Powstają coraz to nowsze instrumenty finansowe, mające za zadanie pomoc w zgromadzeniu odpowiedniego kapitału. Lokata to dobra, bezpieczna opcja dla tych, którzy szukają pewnego zysku bez ryzyka.