Już od kilku lat prezentacje na maturę są nieodłączną częścią egzaminu. W związku z tym pojawia się wiele wątpliwości. Przeciwnicy takiej formy ustnej matury twierdzą, że nie weryfikuje ona dokładnie wiadomości uczniów.

Dzieje się tak dlatego, że większość osób które zdają ściąga opracowania z Internetu, wpisując w oknie wyszukiwarki słowa prezentacje maturalne albo pisanie prac maturalnych bez najmniejszych problemów wyszukamy sporo stron które oferują zrobienie tego typu opracowań. Następnie wkuwają ją na pamięć i streszczają ją przed komisją. Jednak można znaleźć także zadowolonych z obecnej maturalnej formy. Jako główny argument wskazują oni to, iż prezentacji nie starczy wykuć na pamięć, gdyż nie gwarantuje to wcale zdania matury. Największą ilość punktów otrzymuje się za odpowiedzi na pytania które są zadawane przez komisję. Żeby na nie dobrze odpowiedzieć należy dokładnie zapoznać się z dziełami które są zawarte w wypracowaniu. Moim zdaniem przygotowywanie prac na maturę może być dla uczniów pewnego rodzaju kłopotem, raczej wolą się oni skupić na innych przedmiotach z jakich mają pisemny egzamin. Lecz przez taką formę, matura ustna będzie mniej nerwowa, co również jest niezwykle ważne .

Pamiętajmy, że mnóstwo inteligentnych uczniów może sobie nie radzić w stresowych sytuacjach, przez co ma zaledwie przeciętne rezultaty. Jeżeli można będzie im zapewnić właściwą atmosferę, to mogą całkowicie ukazać co potrafią.