Czy wiecie, że alkoholicy bardzo często pochodzą z rodzin, w których oboje rodzice byli abstynentami? Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, co jeszcze wpływa na rozwój alkoholizmu.

Wiek a szybkość uzależnienia

Na to, jak szybko się uzależniamy od alkoholu wpływa stopień dojrzałości organizmu, a szczególnie dojrzałość mózgu. Czyli jeśli pijecie przed 20 rokiem życia, uzależniacie się już po kilku miesiącach, a gdy pijecie intensywnie między 20 a 25 rokiem to potrzebujecie około 3, 4 lat, aby się uzależnić.

Ciekawostka – picie po 25 roku życia skutkuje dłuższym, nawet kilkunastoletnim procesem uzależniania się.

Jak biologia wpływa na uzależnienie od alkoholu?

Od lat naukowcy prowadzą badania nad tym, czy na uzależnienie od alkoholu mają wpływ czynniki biologiczne i już w latach 40 ubiegłego wieku wyodrębnili tzw. alkoholizm rodzinny polegający na dziedziczeniu skłonności do alkoholu.

Jednocześnie inne badania nie wykazały takiego związku. Faktem jednak jest, że badacze zidentyfikowali geny odpowiedzialne za predyspozycje do uzależnienia. Za alkoholizm odpowiadają więc geny zlokalizowane w chromosomie 13, w chromosomie Y oraz geny kodujące jeden z receptorów dopaminowych.

Ciekawostka – okazuje się, że uzależniamy się od alkoholu nie tyle za sprawą genów alkoholowych, ale za sprawą genetycznie zaprogramowanej reakcji na alkohol. Bo na przykład Azjaci aż w 40% reagują na alkohol zaczerwieniem twarzy, bólem głowy i nudnościami. Reakcje na alkohol generują z kolei określone zachowania – sięganie kolejny raz lub unikanie alkoholu. Dlaczego jednak organizm człowieka tak różnie reaguje na alkohol? Otóż przyczyną są zróżnicowane uczestniczące w spalaniu alkoholu enzymy dehydrogenazy aldehydowej. Osoby mające enzymy ALDH o słabych możliwościach rozkładania aldehydy nie są metabolizowane w stopniu wystarczającym i będąc w dużych ilościach oraz łącząc się ze aminami biogennymi generują alkaloidy silnie działające na działanie ośrodkowego układu nerwowego.

Wpływ obyczajów na alkoholizm

Czy zauważyliście, że ludzie inaczej piją w różnych kulturach?

I różny jest też do ich picia stosunek. Bo na picie alkoholu wpływają obyczaje społeczne i społeczne postawy. Na przykład w islamie i w niektórych odmianach protestantyzmu dominuje wzorzec abstynencji.

Z kolei Polacy i Holendrzy o ile dezaprobują pijaństwo jako takie to tolerują jednak indywidualnych alkoholików. Polacy szczególnie usprawiedliwiają mężczyzn, a kobiety potępiają za picie (stąd Polki zwykle piją w samotności, a Polacy w towarzystwie).

Ważne jest tzw. środowisko rodzinne – alkoholicy pochodzą najczęściej z rodzin, w których rodzice byli alkoholikami lub abstynentami. Tak, okazuje się, że abstynencja rodziców także przyczynić się może do rozwoju alkoholizmu u dzieci, które nie miały w domu odpowiedniego modelu picia.

Ciekawostka – na rozwój alkoholizmu wpływa także brak lub dostępność alkoholu w sprzedaży. Już w latach 80 dwudziestego wieku socjolodzy zauważyli, że nieznaczne podwyżki cen alkoholu powodują spadek wypadków drogowych oraz śmierci z powodu marskości wątroby. Dobrym przykładem wpływu cen na spożycie alkoholu jest sytuacja Danii w okresie I wojny światowej. Otóż wówczas dziesięciokrotnie wzrosły ceny wódki i dwukrotnie ceny piwa, co obniżyło w ciągu dwóch lat spożycie trunków z 6,7 litra na osobę do 1,6 litra.

Jakie cechy psychiczne mają alkoholicy?

Na to, czy ktoś zostanie lub nie zostanie alkoholikiem wpływa także dojrzałość psychiczna. Osoba uzależniona to często osoba niedojrzała emocjonalnie. Taka osoba chwyta za alkohol lub leki zamiast pokonywać życiowe trudności.

Od alkoholu uzależniają się szczególnie ludzie, którzy demonstrowali już wcześniej zachowania antyspołeczne lub destruktywne, czyli na przykład zachowali się agresywnie, wrogo, izolowali się, wykazywali się brakiem inicjatywy społecznej. Na rozwój alkoholizmu wpływają też cechy osobowości.

Potencjalni alkoholicy to zatem ci, którzy…

  • uzależniają się od innych
  • często frustrują się
  • nie potrafią wyrazić swoich emocji
  • izolują się
  • nie doceniają siebie lub przeciwnie – mają poczucie wielkości
  • są perfekcjonistami
  • mają poczucie winy

Jeśli i Ty masz problem z alkoholem, być może to najwyższy czas, aby zgłosić się do ośrodka leczenia uzależnień www.terapiakobiet.pl, wyspecjalizowanego w terapii grupowej i warsztatach, w czasie których pacjent ma szansę zrozumieć swoje zachowanie, zerwać z piciem i naprawić swoje życie. 

Ciekawostka – osoby mające predyspozycje do uzależnienia często traktują alkohol jako antidotum na tzw. „egzystencjalny ból istnienia”.