Czym jest naturalna stopa bezrobocia

Czym jest naturalna stopa bezrobocia

W każdym kraju istnieje takie zjawisko jak naturalna stopa bezrobocia. Naturalną stopą bezrobocia nazywamy tę stopę bezrobocia która jest maksymalnie niska. I stosują nawet najbardziej wymyślne metody takie jak gigantyczne podwyżki pensji premie przymus pracy czy też...
Rynek New Connect

Rynek New Connect

Rynek New Connect istnieje od 2007, jako alternatywna na wzmożone zapotrzebowanie na pozyskiwanie kapitału przez niewielkie spółki dobrze rokujące na rynku. Większość takich firm nie miałaby szans debiutu na podstawowym rynku, którym jest Giełda Papierów...