Czym jest naturalna stopa bezrobocia

Czym jest naturalna stopa bezrobocia

W każdym kraju istnieje takie zjawisko jak naturalna stopa bezrobocia. Naturalną stopą bezrobocia nazywamy tę stopę bezrobocia która jest maksymalnie niska. I stosują nawet najbardziej wymyślne metody takie jak gigantyczne podwyżki pensji premie przymus pracy czy też...